Konkurs Fotograficzny!

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

Nasze przedszkole  serdecznie zaprasza wszystkie dzieci  wraz z Rodzicami do udziału w konkursie fotograficznym

,,Słupca w obiektywie”,

którego celem jest rozwijanie zainteresowań fotograficznych, a także poszerzanie wiedzy na temat naszego miasta, ukazywanie jego różnorodności i piękna.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia o wymiarach 13 x 18 cm, które powinno ukazywać interesujące miejsce w Słupcy.
 3. Każda praca powinna posiadać wykonaną przez dziecko, dowolną techniką ramkę (z każdej strony 3 cm) oraz metryczkę na odwrocie zdjęcia (tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, wiek, grupa przedszkolna).
 4. Prace należy dostarczyć osobiście do wychowawców grup do dnia 03.06.2019r.
 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 07.06.2019r. podczas festynu.
 6. Na zwycięzców czekają niespodzianki.
 7. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptację regulaminu konkursu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie zdjęcia na przedszkolnej wystawie i stronie internetowej Przedszkola.

 

Wycieczka

Wycieczka

Już niedługo, bo 20 maja gr. V „Miśki” uczestniczyć będą
w wycieczce wraz z rodzicami do Folwarku Konnego
w  Hermanowie
.

Tego dnia prosimy stawić się najpóźniej do godziny 8.30 oraz ubrać dzieci stosownie do pogody. Dzieci mogą ze sobą zabrać plecaczki a w nich wodę do picia oraz kanapki, słodycze.

Drodzy rodzice,

Gala Jubileuszu 60-lecia Przedszkola obędzie się 18 maja o godzinie 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Słupcy.

Planowany przebieg uroczystości:

– 10.00- Powitanie

– 10.10- Uroczyste otwarcie Gali Jubileuszowej przez Dyrektora Przedszkola

– 10.25- Wystąpienie zaproszonych gości

– 10.45- Wręczenie okolicznościowych podziękowań

– 11.00- Program artystyczny „Nowinki z Jedynki” w wykonaniu dzieci i nie tylko…

– 12.00- Zamknięcie Gali Jubileuszowej.

Spotkanie w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na ul. Okopowej 4a. dla zaproszonych gości.

 

Zajęcia adaptacyjne

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami na następne zajęcia adaptacyjne zapraszamy
30 maja na godzinę 16.00.

1 % podatku

Szanowni Rodzice,

Jak co roku zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na potrzeby naszego przedszkola. Kwotę tę wpłaca się na STOWARZYSZENIE  DS. WALKI Z NOWOTWORAMI ORAZ CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO IM. DR. ROMANA GRZESZCZAKA. Numer KRS 0000027843 z ważnym dopiskiem dla Przedszkola Nr 1

Dziękujemy za otrzymaną pomoc, z roku 2017 otrzymaliśmy kwotę ponad 7052,11 złoty.

Cieszymy się, że możemy liczyć na Państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy realizować wiele projektów oraz wykonywać wiele działań na rzecz dzieci.

Media SupportGroup-organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą”-doceniając ogromne znaczenie szczepień, organizuje konkurs skierowany do nauczycieli „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego.

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych.

Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie a także profilaktyki chorób zakaźnych.

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień.

Wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w formie elektronicznej (ebook), zaś autorzy 4 najciekawszych scenariuszy otrzymają nagrodę rzeczową w formie bonu o wartości 500 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: zaszczepsiewiedza.pl/konkurs.

Drodzy Rodzice,

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Wzór wniosku dostępny jest tutaj: Wniosek REKRUTACJA przedszkola oraz można go pobrać w przedszkolu.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- 11.02-04.03.2019r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 08.04-22.04.2019r.

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- do 08.03.2019r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym- do 25.04.2019r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- 15.03.2019r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 30.04.2019r.

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- 20.03-27.03.2019r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 06.05-09.05.2019r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- 29.03.2019r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 10.05.2019r.

Sukces przedszkola!

Drodzy rodzice,

Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa o naszym sukcesie, który doprowadził do zaproszenia naszego przedszkola do udziału w programie Ambasador Przyjaznej Edukacji.

W dniu 8 lutego 2019r. przybyli do nas przedstawiciele Komitetu Wykonawczego Akces Edukacja  i Fundacji  „ Ale Nauczanie” w składzie osobowym:  Pan Michał Śliwiński –  manager ds. projektów rozwojowych oraz Pani Danuta Tomczak  – doradca ds. rozwiązań edukacyjnych,
w celu przekazania nagrody klocków Lego –STEAM oraz podpisania umowy o współpracę
w ramach programu Ambasador Przyjaznej Edukacji.

Program ten polega na sieciowaniu środowiska stosującego rozwiązania LEDO Education,
w celu utworzenia efektywnej platformy wymiany doświadczeń oraz wypracowaniu polskiej metodyki pracy z wykorzystaniem rozwiązań LEGO Education.

Polska jest pierwszym państwem na świecie, które znalazło się w tym pilotażowym programie, a nasze przedszkole jest pierwszym w kraju, z którym spotykają się organizatorzy i które podpisało umowę Ambasadora Przyjaznej Edukacji.

O inicjatywach i działaniach w ramach realizacji programu będziemy informować na bieżąco.

Szanowni Rodzice,

Cieszymy się za tak liczne odwiedziny podczas Drzwi Otwartych w naszym przedszkolu. Dziękujemy za każde miłe słowo oraz chęć dołączenia do naszej przedszkolnej rodzinki.

Wkrótce poinformujemy Państwa o terminach rekrutacji. 

Zapraszamy wszystkie dzieci  i ich rodziców w progi naszego Przedszkola mającego 60-letnią tradycję.

Już dzisiaj możemy WAM zagwarantować  :

 • BEZPŁATNĄ, NA  MIARĘ  XXI  WIEKU,  NOWOCZESNĄ EDUKACJĘ I ZABAWĘ
 • PROFESJONALNĄ, WYSOKOWYSPECJALIZOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ

Korzystamy między innymi z takich metod, jak :

– Pedagogika zabawy

– Pedagogika Marii Montessori

– Kinezjologia Edukacyjna Dennisona

– Metoda Batti Strauss

– Elementy Metody krakowskiej i integracji sensorycznej

– techniki wczesnej nauki czytania (Doman, Jagoda Cieszyńska)

– twórcza praca z książką – Walizki wyobraźni

– Metoda kolorowych dźwięków

-Koncepcja nauczania matematyki wg Profesor Edyty Gruszczyk-

Kolczyńskiej

-metoda 6 –klocków

– Terapia ręki

-wczesna nauka programowania i inne

Pracujemy na uznanych przez terapeutów i pedagogów specjalistycznych pomocach dydaktycznych:

 1. Pomoce Montessori : m.in. belki numeryczne, cylindry z drewna bukowego, kształty i kolory – motoryka, wrzeciona w skrzyneczce
 2. Pomoce do zajęć z integracji sensorycznej :m.in. panel podświetlany, świetlny warsztat mechanika, lawa- panele sensoryczne, tabliczki z fakturami, sowa zgadula, formy dotykowe
 3. Księgozbiór literatury dziecięcej rekomendowany przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Literatura jest dobierana ze szczególną starannością,
 4. Do programowania: ozoboty, photony,  tablica interaktywna, edukacyjne programy komputerowe
 5. Pomoce matematyczne i do kształcenia językowego
 6. Pomoce do terapii pedagogicznej, rewalidacyjnej, logopedycznej
 7. Kolorpiano, kolorowe dzwonki muzyczne
 8. Sprzęt rehabilitacyjny …. i wiele, wiele innych.

Proponujemy bezpłatne, profesjonalne szkolenia również dla rodziców jako równorzędnych partnerów w edukacji swoich dzieci.

Oferujemy Bezpłatne, dodatkowe zajęcia:

– z języka angielskiego.

-z rytmiki

– z terapii pedagogicznej

– z rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych

-zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem

– zajęcia logopedyczne

– zabaw sensorycznych

– warsztaty twórczej pracy z książką dla dzieci i rodziców

– zajęcia kreatywne  – wielokierunkowe

– zajęcia adaptacyjne

Oferujemy szerokie wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych  i ich rodziców  – jesteśmy specjalistami  i jedynym publicznym przedszkolem w powiecie gwarantującym edukację i opiekę dzieciom niepełnosprawnym.

Gwarantujemy dzieciom edukację o najwyższym poziomie i profesjonalizmie dzięki współpracy:

– z organizacjami pożytku publicznego m.in. Stowarzyszeniem „Nasze dzieci”,

-Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi „Gepetto” w Koninie,

-Fundacją „Serdecznik”,

– Z Wydawnictwem „Pani Twardowska” z Warszawy, i Damą literatury dziecięcej Panią Dorotą Gellner

– Z niekwestionowanym autorytetem Panią Profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską

Potrafimy korzystać ze środków Unii Europejskiej  – do tej chwili pozyskaliśmy fundusze na kwotę ok. 500 000,00 zł ( pół miliona złotych)

I oczywiście nic nie dzieje się bez udziału Rodziców, na których zawsze mogliśmy i możemy liczyć.

PRZYJDŹ – ZOBACZ  – ZOSTAŃ  Z NAMI –

MIEJSCE  DLA TWOJEGO  DZIECKA GWARANTOWANE !!!