Dzień Dziecka

Kochane Przedszkolaki z jedynkowej Paki

Wita Was słoneczny ranek, tyle dzisiaj niespodzianek,

Tyle przygód czeka na Was

1 czerwca-wstawać czas!

Wszyscy śmieją się od rana,

Nawet mrówka roześmiana!

Czas zabawy dziś panuje

I beztroska tu króluje.

Ach! I ptaszki Wam śpiewają i życzenia Wam składają:

Z okazji Waszego Święta,

Niech każda buzia będzie zawsze uśmiechnięta.

Każdego dnia słoneczka wesołego

I czasu radośnie spędzonego.

Prezentów i niespodzianek wiele,

Tego Wam życzymy Nasi najmniejsi przyjaciele!!!

A niespodzianka już niebawem….

Szanowni Rodzice,

Jeśli są Państwo zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola, prosimy o zgłoszenie tego zamiaru na 2 dni przed faktycznym posłaniem dziecka do placówki. Sytuacja taka podyktowana jest funkcjonowaniem przedszkola w warunkach reżimu sanitarnego.

Informacja

Rodzicu:

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;
 2. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych;
 3. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
 4. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
 5.  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
 6. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu;  Dziś w kalendarzu ważna data
26 maja 2020 –
każda Mama, Mamusia , Mateńka
Święto swoje obchodzi,
Więc każde dziecko dzień ten osłodzi:
Całuskami, laurkami z kwiatkami
i wykrzykną wesoło
„Cudownie Mamo, że jesteś zawsze z nami”

Pilna informacja

SZANOWNI  PAŃSTWO!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2020r otwieramy przedszkole w godz. od 6.30  do 16.00.
Pragniemy nadmienić, że Przedszkole będzie funkcjonować w warunkach szczególnego reżimu sanitarnego określonymi w „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. oraz na podstawie „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid -19” obowiązujących w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupcy:

W związku z powyższym :

 1. Nauczyciele poszczególnych grup będą kontaktować się z rodzicami, którzy zadeklarowali chęć posłania dziecka do Przedszkola i przede wszystkim spełniają warunek dotyczący zatrudnienia obojga rodziców i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, zwłaszcza pracownicy systemu zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19”
 2. Rodzice spełniający powyższe kryteria są zobowiązani  do pobrania niezbędnych dokumentów z kancelarii przedszkola, w celu posłania dziecka do placówki. Dokumenty będą wydawane od 19 maja 2020r.,  a ostateczny termin ich złożony to 21 maja 2020 do godz. 11.00. Prosimy Państwa  o rozważne decyzje.

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym  w trakcie pandemii Covid – 19 udziela dyrektora przedszkola pod numerem telefonu 632751405.

Uwaga! Ważna informacja

Szanowni Państwo !

 W związku z komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie otwarcia przedszkoli informujemy, ze w porozumieniu z organem prowadzącym, badamy potrzeby rodziców w tym zakresie.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o informację, czy są Państwo zainteresowani przyprowadzeniem  dziecka do przedszkola.

Nadmieniamy, iż aby przysłać dziecko do przedszkola muszą być spełnione m.in. poniższe wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujące Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola:

 1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.
 3. Rodzic zobowiązany jest do złożenia m.in. informacji:
 4. Jest świadomy czynników ryzyka COVID 19.
 5. Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.
 6. Wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
 7. Informuje o czasie pobytu dziecka w przedszkolu i rygorystycznie go przestrzega.
 8. Na bieżąco informuje przedszkole, o osobach z najbliższego otoczenia dziecka przebywających na kwarantannie bądź w izolacji. Nie posyła dziecka do przedszkola.
 9. Zaopatruje dziecko, które ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
 10.  Jest w stałym kontakcie z przedszkolem – odbiera telefon!

Szczegółowe wytyczne wraz z załącznikami będą dostępne na stronie przedszkola po wydaniu decyzji przez organ prowadzący.

Informację zwrotną proszę kierować do wychowawców poszczególnych grup, oraz na bieżąco śledzić stronę internetową przedszkola.

Dodatkowo przekazujemy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia: https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_i_MZ.pdf
z którymi prosimy się zapoznać.

1% podatku

Szanowni Rodzice,

Jak co roku zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą
o przekazanie 1% podatku. Kwotę tę wpłacamy na numer KRS 0000027843 z ważnym dopiskiem dla Przedszkola Nr 1.

Dziękujemy za otrzymaną pomoc, za rok 2018 otrzymaliśmy kwotę 3460 złoty.

Dzięki otrzymanemu od Państwa wsparciu finansowego, możemy aplikować o środki unijne, w ramach różnorodnych projektów oraz ułatwia nam to wykonywanie wielu działań na rzecz dzieci.

Terminy rekrutacji!

Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej oraz można go pobrać w przedszkolu.

Drodzy Rodzice, już 8 kwietnia rusza rekrutacja uzupełniająca. Wzór wniosku do pobrania jest poniżej. Wypełniony wniosek można wysyłać na adres przedszkola Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupcy ul. Okopowa 4a. 62-400 Słupca lub zostanie podany termin, gdzie można przyjść i złożyć wniosek osobiście w przedszkolu.

WNIOSEK REKRUTACJA:

https://drive.google.com/file/d/0ByO9bBpyOKmtdGhFSGZXNVY5NnhfcDdnbnpDWkIzUk8xRDlB/view?fbclid=IwAR3B4R0GY_Vwkn-ZN-gSTwro5WJyagawR82FunHAYxr3IDSNCvYG7gRbET0

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 08.04-22.04.2020r
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
  • Termin w postępowaniu uzupełniającym- do 27.04.2020r
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 30.04.2020r
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 04.05-08.05.2020r
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.
  • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 11.05.2020r

Dzień Ziemi

Moi Kochani,

Dziś jest Światowy Dzień Ziemi. My temat ten planujemy realizować w maju, jednak pragnę zachęcić, aby dziś (oczywiście kto może ?) przeszedł się z maluchami do lasu, parku czy też wokół własnego domu i  podziwiał budzącą się do życia przyrodę oraz zwierzęta. Zachęcamy również do zbierania śmieci, tak aby oczyścić naszą ziemię.

Drodzy Rodzice, pamiętajcie jednak o zachowaniu wszelkich, obowiązujących zasadach  bezpieczeństwa panujących w obecnej sytuacji EPIDEMII KORONAWIRUSA oraz o zasadach higienicznych.

Jeśli uda się Państwu wyjść na taki spacer to poprosimy o zdjęcia na maile grupowe?

Pozdrawiamy

Zabawy logopedyczne

Drogi Rodzicu,

W załącznikach poniżej karty pracy z zajęć logopedycznych, które możecie Państwo wykonywać z dzieckiem w domu. Prosiłabym o znalezienie chociaż 15 minut każdego dnia na ćwiczenia. Wybierzcie stałą porę, aby ćwiczenia były stałym rytuałem dnia. Niech będzie to forma zabawy, aby dziecko było zainteresowane. Proszę, bądźcie Państwo cierpliwi, gdy coś nie wychodzi, nie zniechęcajcie się, a razem będziemy ćwiczyć się z sukcesu Państwa dziecka.

Poniżej przedstawiam kilka ćwiczeń wprowadzających oraz materiał do zabaw logopedycznych z dzieckiem. Proponuje ćwiczyć przed lustrem.

https://drive.google.com/open?id=1quKhef88UepgGSxfPiNNoK4fblYydF18

Gimnastyka buzi i języka

Materiał zawiera trzy arkusze z 18 kartami, na których przedstawiono różne ćwiczenia buzi i języka.

https://drive.google.com/open?id=1orpfq4HlT9J5Cct0MaNkm1LQR7o-pJO-

Czapla znajdź [cz]

Zabawa polega na odnalezieniu na ilustracji piktogramów, wskazanych przez przeciwnika. Nazwy wszystkich piktogramów składających się na obrazek zawierają głoskę [cz]. Do karty głównej dołączona jest karta dodatkowa ze spisem nazw ilustracji.

https://drive.google.com/open?id=1dG4jAA0LpFELJ_ickowX83ea7pHiGgPa

Szop znajdź [sz]

Zabawa polega na odnalezieniu na ilustracji piktogramów, wskazanych przez przeciwnika. Nazwy wszystkich piktogramów składających się na obrazek zawierają głoskę [sz].Do karty głównej dołączona jest karta dodatkowa ze spisem nazw ilustracji.

https://drive.google.com/open?id=1lzVY17wBl4hamDnaxq7G0pzBhfqU8MLZ

Rekin znajdź [r]

Zabawa polega na odnalezieniu na ilustracji piktogramów, wskazanych przez przeciwnika. Nazwy wszystkich piktogramów składających się na obrazek zawierają głoskę [r]. Do karty głównej dołączona jest karta dodatkowa ze spisem nazw ilustracji.

https://drive.google.com/open?id=13yFF3T-pt2HL73tFyvQNjBT52HbA3y2l

Życzę miłej zabawy