Projekty

Tak! – dla zdrowia!

Projekt "TAK!- dla zdrowia" powstał z inicjatywy rodziców tworzących Stowarzyszenie "Nasze dzieci". Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” realizowało projekt „Tak ! – dla zdrowia” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Celem projektu było stworzenie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym warunków do dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego...

Więcej...

Pomóż MI

Szanowni Rodzice! Koncertem Bożonarodzeniowym 2012r. podsumowaliśmy i zakończyliśmy realizację projektu „Pomóż MI!”, dzięki któremu w roku szkolnym 2011/2012 nasze przedszkolaki mogły bezpłatnie uczestniczyć m.in. w: - zajęciach z języka angielskiego, - zajęciach przy muzyce, - zajęciach z zastosowaniem kinezjologii edukacyjnej, - zajęciach rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, - zajęciach logopedycznych, - zajęciach rozwijających zainteresowania plastyczne, badawcze,...

Więcej...

JA, też mogę, potrafię

Projekt „JA, też mogę, potrafię” zakłada za Dawidem Lewisem, że "...dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju...". Edukacja przedszkolna jest najlepszym okresem na wyrównywanie szans edukacyjnych. Zdaniem dr Jadwigi Lubowieckiej...

Więcej...