Projekty

Tak! – dla zdrowia!

Projekt "TAK!- dla zdrowia" powstał z inicjatywy rodziców tworzących Stowarzyszenie "Nasze dzieci". Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” realizowało projekt „Tak ! – dla zdrowia” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Celem projektu było stworzenie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym warunków do dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego...

Czytaj ...

Pomóż MI

Szanowni Rodzice! Koncertem Bożonarodzeniowym 2012r. podsumowaliśmy i zakończyliśmy realizację projektu „Pomóż MI!”, dzięki któremu w roku szkolnym 2011/2012 nasze przedszkolaki mogły bezpłatnie uczestniczyć m.in. w: - zajęciach z języka angielskiego, - zajęciach przy muzyce, - zajęciach z zastosowaniem kinezjologii edukacyjnej, - zajęciach rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, - zajęciach logopedycznych, - zajęciach rozwijających zainteresowania plastyczne, badawcze,...

Czytaj ...

JA, też mogę, potrafię

Projekt „JA, też mogę, potrafię” zakłada za Dawidem Lewisem, że "...dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju...". Edukacja przedszkolna jest najlepszym okresem na wyrównywanie szans edukacyjnych. Zdaniem dr Jadwigi Lubowieckiej...

Czytaj ...