Dziękujemy!

8„Jedyna inwestycja, na której nie sposób stracić, to DOBROĆ”

Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa
– wydaje się, że jest ich zbyt mało,
wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.

♥ Dziękujemy:

  • Państwu Marcie i Michałowi Marciniakom za doposażenie przedszkola w zaparzacz do kawy oraz termos, które zapewne zostaną wykorzystane podczas naszych uroczystości przedszkolnych.
  • Panu Bartłomiejowi Brzezińskiemu za smaczne kiełbaski, które zjedliśmy podczas jesiennego festynu
  • Spółdzielni Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy za to, że zawsze możemy na Was liczyć
  • Tatusiowi Piotrusia Sz. za zaprojektowanie nowej strony internetowej naszego Przedszkola
  • Panu Jędrzejowi Pietrowiczowi za współfinansowanie monitoringu zamontowanego w Przedszkolu
  • Bankowi Spółdzielczemu w Słupcy za przekazanie środków na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
  • Cukierni Preus za ufundowanie nagrody- kompleksowego zestawu do dziecięcego karaoke w drugiej edycji konkursu ogłoszonego przez redakcję TV Wielkopolska oraz słodkiej niespodzianki na powitanie Pierwszego Dnia Wiosny.
  • Panu Maciejowi M. za bezinteresowną pomoc w zainstalowaniu monitoringu.
  • Pani Katarzynie Rybickiej za udostępnienie zdjęć z uroczystości przedszkolnych
  • Państwu Słowińskim za bezinteresowną pomoc i całoroczne zaangażowanie w życie naszej placówki

6504