Historia

Historia Przedszkola nr 1 w Słupcy

Pierwsza strona kroniki naszego przedszkola z 1958 roku.

Pierwsza strona kroniki naszego przedszkola z 1958 roku.

Miejskie Przedszkole nr 1 w Słupcy powstało w roku 1958 i mieściło się w budynku po Zasadniczej Szkole Zawodowej. Do chwili powstania przedszkola Słupca posiadała jedną taką placówkę, którą prowadziły siostry zakonne. Nie była ona jednak wstanie zapewnić opieki wszystkim zgłaszanym dzieciom, zaszła więc konieczność zorganizowania przedszkola państwowego – naszej „jedynki”.

Do roku 1973 byliśmy przedszkolem dwuoddziałowym, w latach 1975 – 2003 funkcjonowały trzy oddziały a w roku szkolnym 2003/2004 utworzyliśmy czwarty oddział tzw. „zerówkę”.

Budynek przedszkola posiadał cechy zabytkowe zwłaszcza dotyczy to dekoracyjnie opracowanej klasycystycznej elewacji zewnętrznej. Jednak warunki lokalowe były trudne, bardzo małe sale zajęć, wspólna dla wszystkich grup łazienka, brak zaplecza kuchennego i socjalnego dla pracowników. To spowodowało, że zabiegaliśmy o remont i rozbudowę naszego przedszkola. Władze samorządowe zadecydowały, a władze kościelne wyraziły zgodę, że nasza placówka na czas remontu i rozbudowy przez okres trzech lat będzie funkcjonowała w zaadoptowanych pomieszczeniach z salek katechetycznych Domu Parafialnego przy Kościele św. Wawrzyńca w Słupcy.

Od 2 listopada 1995 (po dzień dzisiejszy) pracujemy w korzystnych warunkach lokalowych, posiadamy duże, słoneczne sale zajęć, jadalnię, dwie łazienki, dużą szatnię, nowoczesną kuchnię i zaplecze kuchenne. Nasz stary budynek został poddany remontom i mieści się tam teraz jeden z banków.