Historia

HISTORIA  DZIAŁALNOŚCI

PRZEDSZKOLA  Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  NR 1

Pierwsza strona kroniki naszego przedszkola z 1958 roku.

Pierwsza strona kroniki naszego przedszkola z 1958 roku.

Miejskie Przedszkole nr 1 w Słupcy rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 1958/1959  i mieściło się w budynku po Zasadniczej Szkole Zawodowej na ulicy Poznańskiej w Słupcy. Obecnie w budynku tym ma swoją siedzibę Bank PeKaO  S.A.  Dziesiątki lat historii przedszkola pokazują  jego intensywny rozwój . 

Strukturę organizacyjną przedszkola w  początkach jego istnienia stanowiły dwa oddziały przedszkolne. Stan taki utrzymywał się do końca roku szkolnego 1973/1974.
W roku szkolnym 1974/1975 przedszkole posiadało już trzy oddziały, a ogólna liczba dzieci wynosiła 95.

2 listopada 1995 roku przedszkole przeniosło się do budynku parafialnego przy Parafii p.w. Św. Wawrzyńca na ulicy Okopowej 4A. W  roku szkolnym 2003/2004 został utworzony czwarty oddział tzw. „zerówka”, który w roku szkolnym 2006/2007 uzyskał status oddziału  integracyjnego, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych i ich rodzinom,, będąc w tamtym okresie, jak i do tej pory jedyną, państwową placówką o takim szczególnym profilu działalności.  

Struktura czterooddziałowa utrzymała się do końca roku szkolnego, jubileuszowego 2008/2009, bo był on rokiem obchodów 50-lecia powstania przedszkola, ale także ważnym z punktu widzenia edukacji przedszkolnej „Rokiem Przedszkolaka” ustanowionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  W roku szkolnym 2009/2010 został uruchomiony piąty oddział, przedszkolny a w roku szkolnym 2010/2011 przedszkole liczyło już sześć oddziałów.

Aktualnie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupcy liczy sześć oddziałów , w tym jeden oddział integracyjny.

Do końca roku 2007 Przedszkole nosiło nazwę „Przedszkole Miejskie nr 1
w Słupcy” , Uchwałą Rady Miasta nr XVII/95/08z dnia 24 stycznia 2008r.  Przedszkole otrzymało nazwę „Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy.

W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole obchodzi Jubileusz 60 – lecia swojego istnienia.

CDN…