Uwaga! Ważna informacja

Szanowni Państwo !

 W związku z komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie otwarcia przedszkoli informujemy, ze w porozumieniu z organem prowadzącym, badamy potrzeby rodziców w tym zakresie.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o informację, czy są Państwo zainteresowani przyprowadzeniem  dziecka do przedszkola.

Nadmieniamy, iż aby przysłać dziecko do przedszkola muszą być spełnione m.in. poniższe wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujące Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola:

  1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.
  3. Rodzic zobowiązany jest do złożenia m.in. informacji:
  4. Jest świadomy czynników ryzyka COVID 19.
  5. Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.
  6. Wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
  7. Informuje o czasie pobytu dziecka w przedszkolu i rygorystycznie go przestrzega.
  8. Na bieżąco informuje przedszkole, o osobach z najbliższego otoczenia dziecka przebywających na kwarantannie bądź w izolacji. Nie posyła dziecka do przedszkola.
  9. Zaopatruje dziecko, które ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
  10.  Jest w stałym kontakcie z przedszkolem – odbiera telefon!

Szczegółowe wytyczne wraz z załącznikami będą dostępne na stronie przedszkola po wydaniu decyzji przez organ prowadzący.

Informację zwrotną proszę kierować do wychowawców poszczególnych grup, oraz na bieżąco śledzić stronę internetową przedszkola.

Dodatkowo przekazujemy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia: https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_i_MZ.pdf
z którymi prosimy się zapoznać.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.