Zapraszamy wszystkie dzieci  i ich rodziców w progi naszego Przedszkola mającego 60-letnią tradycję.

Już dzisiaj możemy WAM zagwarantować  :

  • BEZPŁATNĄ, NA  MIARĘ  XXI  WIEKU,  NOWOCZESNĄ EDUKACJĘ I ZABAWĘ
  • PROFESJONALNĄ, WYSOKOWYSPECJALIZOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ

Korzystamy między innymi z takich metod, jak :

– Pedagogika zabawy

– Pedagogika Marii Montessori

– Kinezjologia Edukacyjna Dennisona

– Metoda Batti Strauss

– Elementy Metody krakowskiej i integracji sensorycznej

– techniki wczesnej nauki czytania (Doman, Jagoda Cieszyńska)

– twórcza praca z książką – Walizki wyobraźni

– Metoda kolorowych dźwięków

-Koncepcja nauczania matematyki wg Profesor Edyty Gruszczyk-

Kolczyńskiej

-metoda 6 –klocków

– Terapia ręki

-wczesna nauka programowania i inne

Pracujemy na uznanych przez terapeutów i pedagogów specjalistycznych pomocach dydaktycznych:

  1. Pomoce Montessori : m.in. belki numeryczne, cylindry z drewna bukowego, kształty i kolory – motoryka, wrzeciona w skrzyneczce
  2. Pomoce do zajęć z integracji sensorycznej :m.in. panel podświetlany, świetlny warsztat mechanika, lawa- panele sensoryczne, tabliczki z fakturami, sowa zgadula, formy dotykowe
  3. Księgozbiór literatury dziecięcej rekomendowany przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Literatura jest dobierana ze szczególną starannością,
  4. Do programowania: ozoboty, photony,  tablica interaktywna, edukacyjne programy komputerowe
  5. Pomoce matematyczne i do kształcenia językowego
  6. Pomoce do terapii pedagogicznej, rewalidacyjnej, logopedycznej
  7. Kolorpiano, kolorowe dzwonki muzyczne
  8. Sprzęt rehabilitacyjny …. i wiele, wiele innych.

Proponujemy bezpłatne, profesjonalne szkolenia również dla rodziców jako równorzędnych partnerów w edukacji swoich dzieci.

Oferujemy Bezpłatne, dodatkowe zajęcia:

– z języka angielskiego.

-z rytmiki

– z terapii pedagogicznej

– z rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych

-zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem

– zajęcia logopedyczne

– zabaw sensorycznych

– warsztaty twórczej pracy z książką dla dzieci i rodziców

– zajęcia kreatywne  – wielokierunkowe

– zajęcia adaptacyjne

Oferujemy szerokie wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych  i ich rodziców  – jesteśmy specjalistami  i jedynym publicznym przedszkolem w powiecie gwarantującym edukację i opiekę dzieciom niepełnosprawnym.

Gwarantujemy dzieciom edukację o najwyższym poziomie i profesjonalizmie dzięki współpracy:

– z organizacjami pożytku publicznego m.in. Stowarzyszeniem „Nasze dzieci”,

-Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi „Gepetto” w Koninie,

-Fundacją „Serdecznik”,

– Z Wydawnictwem „Pani Twardowska” z Warszawy, i Damą literatury dziecięcej Panią Dorotą Gellner

– Z niekwestionowanym autorytetem Panią Profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską

Potrafimy korzystać ze środków Unii Europejskiej  – do tej chwili pozyskaliśmy fundusze na kwotę ok. 500 000,00 zł ( pół miliona złotych)

I oczywiście nic nie dzieje się bez udziału Rodziców, na których zawsze mogliśmy i możemy liczyć.

PRZYJDŹ – ZOBACZ  – ZOSTAŃ  Z NAMI –

MIEJSCE  DLA TWOJEGO  DZIECKA GWARANTOWANE !!!

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.