WYCIECZEK CZAS- PRZYGODA WZYWA NAS!

1 czerwca 2018r.– odbędzie się piknik dzieci i Rodziców z grupy IV Biedronki w Gółkowie.

4 czerwca 2018r. dzieci z grupy III wraz z Rodzicami wyruszają do DELI Parku. Tam czeka ich spacer z przewodnikiem, warsztaty przyrodnicze-,,Przyroda wczoraj, dziś i jutro”, ognisko oraz przejazd kolejką.

7 czerwca 2018r.- DELI Park odwiedzi grupa V Miśki z Rodzicami.

8 czerwca 2018r. – grupa IV Biedronki wybiera się wraz z Rodzicami do ZOO Safari w Borysewie.

11 czerwca 2018r. DELI PARK odwiedzą dzieci wraz z Rodzicami z grupy II Słoneczka.

11 czerwca 2018r. -dzieci wraz z Rodzicami z grupy I Pszczółki zwiedzą ZOO w Poznaniu.

21 czerwca 2018r. -na przygodę do DELI Parku wyjadą dzieci wraz z Rodzicami z grupy VI ,,Nutki”

Pożegnanie Przedszkola

,,Hej przedszkole ukochane,
co bez ciebie zrobię ja

może jednak tu zostanę
jeszcze rok, lub dwa…”

Mija kolejny rok szkolny i znów żegnamy grupy dzieci, które od września 2018 r. rozpoczną dalszą edukację w Szkole Podstawowej. Uroczyste zakończenia roku odbędą się według harmonogramu:


2O czerwca 2018 r., godz.15:00- grupa VI ,,Nutki”

21 czerwca 2018 r., godz.15:00- grupa III ,,Zajączki”

22 czerwca 2018 r., godz.15:00- grupa II ,,Słoneczka”

Wydarzenia w najbliższym czasie…

24 maja 2018r. , godz. 9:30- ,,Szczypta Afryki”. Dzieci będą miały możliwość nauki podstawowych dźwięków, technik oraz rytmów gry na bębnach afrykańskich.

24 maja 2018r. ( 15:00-16:00)- do zabawy z Ozobotem podczas zajęć otwartych dla Rodziców zapraszają panie z grupy II Słoneczka.

29 maja 2018r. o godz. 9:30 odbędzie się Powiatowy Przegląd Polskich Tańców Narodowych i Ludowych . Przegląd jest jednoetapowy i odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Słupcy. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja polskich tańców narodowych, ich walorów artystycznych i wychowawczych.

30 maja 2018r.- odbędzie się Spartakiada Przedszkolaków- ,,Sporty uwielbiamy- w konkurencje ruszamy’’. Konkurencje sportowe i mnóstwo dobrej zabawy przy muzyce czeka na naszych milusińskich. Liczymy na zdrową rywalizację i grę fair play.

5 czerwca 2018r.- na dzieci będzie czekała miła niespodzianka z okazji ich święta- ,,Przyjacielska kraina w Przedszkolu się zaczyna’’. Z tej okazji o godz. 10:00 wystąpią dla nich aktorzy w spektaklu ,,Uratujmy krainę baśni”. To tylko początek dobrej zabawy, w dalszej części moc atrakcji przygotują panie z przedszkola. 

14 czerwca 2018r.- zgodnie z tradycją Naszego Przedszkola odbędzie się  Festyn Rodzinny -,,Kocham Cię Polsko”, podczas którego zobaczymy występy dzieci, zabawimy się przy dobrej muzyce, będziemy mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych i zręcznościowych.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie zbiórki fantów do akcji
,,Bilet za upominek”.

Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami podsumowujące pracę
w II semestrze
roku szkolnego 2017/2018

 28 maja 2018r.–  Rodzice dzieci z grupy III Zajączki i V Miśki   godz. 16:00

29 maja 2018r.–  Rodzice dzieci z grupy I Pszczółki, II Słoneczka i IV
Biedronki godz. 16:30

30 maja 2018r.–  Rodzice dzieci z grupy VI Nutki  godz. 16:30

Moje kompetencje- Twój sukces

Jesteśmy uczestnikami  projektu szkoleniowo-doradczego ,,Moje kompetencje- Twój sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów-dzieci niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół.

,,Gry planszowe znamy do wspólnej zabawy zapraszamy”– zachęcamy Rodziców do udziału we wspólnych zabawach z wykorzystaniem gier planszowych wspólnie ze swoimi pociechami.  Zapraszamy w ostatni piątek każdego miesiąca od godz. 15:30 do 16:30.

Chętnych Rodziców prosimy o zgłoszenia u wychowawców grup.

 

Zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami rodziców bezpłatne zajęci adaptacyjne odbywać się będą raz w tygodniu! Zapraszamy w każdy czwartek od 16:00 do 18:00.

 

„Przedszkole młodych patriotów”

Nasze Przedszkole brało udział w projekcie „Przedszkole młodych patriotów”. Konkurs przeprowadzony został w okresie od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. po wykonaniu zadań przewidzianych w  regulaminie konkursu, placówka otrzyma certyfikat. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

NIEBIESKI PAZUR

W czasie od 01 września do 30 listopada 2017r. wraz z Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Autyzmem ,,Gepetto” w Naszym Przedszkolu realizować będziemy projekt Niebieski Pazur -Swoja Ścieżka- współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W ramach zaplanowanych działań dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych z technikami arteterapii i komunikacji wspomaganej (alternatywnej).

,,Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

logo_na_strone_zlobka1Promując prawidłowe nawyki żywieniowe pomagamy wspierać prawidłowy rozwój dzieci dlatego też Nasza Placówka uczestniczyła w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, który zakończył się otrzymaniem przez Nasze Przedszkole  certyfikatu.