Zakończenie roku

Dzień Ojca

Tatusiowi Drogiemu!

Zawsze uśmiechniętemu,

Dużo życzymy radości

I dni pełnych miłości.

Szczęściem wypełnionych chwil,

A do pracy … dużo sił!

Szanowni Rodzice,

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Nasze dzieci” działające przy Przedszkolu  pozyskało dotację w kwocie 2951zł na realizację  projektu „Dobre emocje na trudny czas, czyli oswoję strach zapewniam Was”. Fundusze na dotacje pochodzą ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. 

Projekt odpowiada na potrzeby nowej rzeczywistości związanej z pandemią Covid-19, a co za tym idzie, funkcjonowania dzieci i ich rodzin w nowych warunkach sytuacyjnych podyktowanych pandemią.

Głównym celem projektu „Dobre emocje na trudny czas, czyli oswoję strach zapewniam Was” jest kształtowanie właściwych postaw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu higieny osobistej, a także wzrost świadomości i umiejętności społecznych w zakresie rozwoju emocjonalnego dzieci w dobie kryzysu wywołanego Covid-19.

Podjęte działania w ramach projektu to zajęcia z arteterapii „TO JA”, które odbywać się będą raz w tygodniu dla wszystkich grup przedszkolnych, zajęcia z biblioterapii „Uczucia na TAK”, które również odbywać się będą raz w tygodniu dla wszystkich grup przedszkolnych. Zaplanowane są również warsztaty dla wszystkich dzieci „Mydlane zabawy” oraz będą aranżowane sytuację edukacyjne pod hasłem „Czyściochowy krąg”. Projekt skierowany jest także do rodziców, planowane są m.in. konsultacje wspierające w różnorodnych  problemach w sferze emocjonalnej dzieci „Twój problem jest naszym problemem” a także  wydanie ulotki informacyjnej „Mały artysta o uczuciach i emocjach Ci opowie” .

Dziękujemy!

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w czasie wakacji wszystkie przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca, będą otwarte dla swoich dzieci. Dbając
o bezpieczeństwo najmłodszych, unikamy rotacji dzieci  między placówkami, dostosowując się jednocześnie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
i Ministra Edukacji Narodowej obowiązujących w czasie pandemii COVID – 19. Przypominamy, że  w tym okresie:

– przedszkola będą czynne od 6:30 do 16:00,

– w przedszkolach liczba miejsc w salach będzie nadal ograniczona.

Jednocześnie informujemy, że każde z przedszkoli będzie nieczynne przez okres dwóch tygodni w związku z wcześniej planowanymi remontami i pracami związanymi z poprawą warunków sanitarnych, ale także przygotowaniem placówki do nowego roku szkolnego.

Harmonogram zamknięcia przedszkoli:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 –  od 01.07. – 17.07. 2020 ze względu na remont łazienki grup starszych

Przedszkole nr 2 „Miś” – od 17.08. do 31.08,

Przedszkole nr 4 „Jarzębinka” – od 17.08. do 31.08

W pozostałym okresie wakacyjnym placówki są do Państwa dyspozycji, w związku z tym prosimy o składanie  deklaracji uczęszczania dzieci w czasie wakacji do dnia 10 czerwca 2020 r. w kancelariach przedszkoli.

 W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorami poszczególnych placówek.

– Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupcy,

Tel.: 63 275 14 05, e mail: przedszkole1.slupca@op.pl ,

– Przedszkole nr 2 „Miś” w Słupcy,

Tel.: 63 275 19 15, e mail: p2slupca@p2slupca.pl ,

– Przedszkole nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy,

Tel.: 63 275 27 19, e mail: przedszkole-jarzebinka@wp.pl .

Wniosek na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola do pobrania tutaj.

Dzień Dziecka

Kochane Przedszkolaki z jedynkowej Paki

Wita Was słoneczny ranek, tyle dzisiaj niespodzianek,

Tyle przygód czeka na Was

1 czerwca-wstawać czas!

Wszyscy śmieją się od rana,

Nawet mrówka roześmiana!

Czas zabawy dziś panuje

I beztroska tu króluje.

Ach! I ptaszki Wam śpiewają i życzenia Wam składają:

Z okazji Waszego Święta,

Niech każda buzia będzie zawsze uśmiechnięta.

Każdego dnia słoneczka wesołego

I czasu radośnie spędzonego.

Prezentów i niespodzianek wiele,

Tego Wam życzymy Nasi najmniejsi przyjaciele!!!

A niespodzianka już niebawem….

Szanowni Rodzice,

Jeśli są Państwo zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola, prosimy o zgłoszenie tego zamiaru na 2 dni przed faktycznym posłaniem dziecka do placówki. Sytuacja taka podyktowana jest funkcjonowaniem przedszkola w warunkach reżimu sanitarnego.

Informacja

Rodzicu:

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;
 2. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych;
 3. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
 4. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
 5.  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
 6. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu;  Dziś w kalendarzu ważna data
26 maja 2020 –
każda Mama, Mamusia , Mateńka
Święto swoje obchodzi,
Więc każde dziecko dzień ten osłodzi:
Całuskami, laurkami z kwiatkami
i wykrzykną wesoło
„Cudownie Mamo, że jesteś zawsze z nami”

Pilna informacja

SZANOWNI  PAŃSTWO!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2020r otwieramy przedszkole w godz. od 6.30  do 16.00.
Pragniemy nadmienić, że Przedszkole będzie funkcjonować w warunkach szczególnego reżimu sanitarnego określonymi w „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. oraz na podstawie „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid -19” obowiązujących w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupcy:

W związku z powyższym :

 1. Nauczyciele poszczególnych grup będą kontaktować się z rodzicami, którzy zadeklarowali chęć posłania dziecka do Przedszkola i przede wszystkim spełniają warunek dotyczący zatrudnienia obojga rodziców i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, zwłaszcza pracownicy systemu zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19”
 2. Rodzice spełniający powyższe kryteria są zobowiązani  do pobrania niezbędnych dokumentów z kancelarii przedszkola, w celu posłania dziecka do placówki. Dokumenty będą wydawane od 19 maja 2020r.,  a ostateczny termin ich złożony to 21 maja 2020 do godz. 11.00. Prosimy Państwa  o rozważne decyzje.

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym  w trakcie pandemii Covid – 19 udziela dyrektora przedszkola pod numerem telefonu 632751405.

Uwaga! Ważna informacja

Szanowni Państwo !

 W związku z komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie otwarcia przedszkoli informujemy, ze w porozumieniu z organem prowadzącym, badamy potrzeby rodziców w tym zakresie.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o informację, czy są Państwo zainteresowani przyprowadzeniem  dziecka do przedszkola.

Nadmieniamy, iż aby przysłać dziecko do przedszkola muszą być spełnione m.in. poniższe wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujące Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola:

 1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.
 3. Rodzic zobowiązany jest do złożenia m.in. informacji:
 4. Jest świadomy czynników ryzyka COVID 19.
 5. Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.
 6. Wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
 7. Informuje o czasie pobytu dziecka w przedszkolu i rygorystycznie go przestrzega.
 8. Na bieżąco informuje przedszkole, o osobach z najbliższego otoczenia dziecka przebywających na kwarantannie bądź w izolacji. Nie posyła dziecka do przedszkola.
 9. Zaopatruje dziecko, które ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
 10.  Jest w stałym kontakcie z przedszkolem – odbiera telefon!

Szczegółowe wytyczne wraz z załącznikami będą dostępne na stronie przedszkola po wydaniu decyzji przez organ prowadzący.

Informację zwrotną proszę kierować do wychowawców poszczególnych grup, oraz na bieżąco śledzić stronę internetową przedszkola.

Dodatkowo przekazujemy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia: https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_i_MZ.pdf
z którymi prosimy się zapoznać.