W tym roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Urząd Miasta w Słupcy, w międzynarodowy dzień tańca, postanowił uczcić wraz z mieszkańcami stulecie niepodległej Polski, wykonując rekordowego poloneza.

Aby to się jednak udało i cel, jakim jest pobicie rekordu Guinnessa, został osiągnięty niezbędna jest Państwa obecność. Postarajmy się wspólnie o to, aby korowód taneczny liczył ponad 3000 par, i to, aby ,,słupecki” rekord znalazł się w Księdze. Warunki są dwa: taniec musi zostać wykonany w sposób tradycyjny oraz w stroju odpowiednim dla tego stylu: polskim stroju ludowym bądź narodowym ( ewentualnie w mundurze lub stroju balowym).

Aby pobić poprzedni rekord Guinnessa w tej samej kategorii, w niedzielę, 29 kwietnia 2018 roku na Stadionie Miejskim w Słupcy musi odtańczyć jednocześnie przynajmniej 326 osób.

W dniu tak pięknym i radosnym, gdy zieleni ziemia się , gdy króliczek i baranek razem bawią się zmartwychwstał Jezus Chrystus Pan. Niech Wam Pan Bóg łaski z nieba śle, żeby wszystkim dobrze żyło się…

Życzymy Wam wszystkim, aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami. Ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu i napełniła Wasze serca radością… Suto zastawionych stołów, dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny…

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy Dyrektor i Pracownicy

 

Podziękowanie

Bardzo dziękujemy wszystkim Naszym Gościom za tak liczne przybycie na Drzwi Otwarte, za wspólne zabawy, uśmiechy, miłe słowa, mile spędzony czas.

Bezpłatne zajęci adaptacyjne odbywać się będą od 4 kwietnie, w każdy wtorek i środę od 15:30 do 16:30. ..Zapraszamy…

Wydarzenia w najbliższym czasie…

21 marca 2018r. –powitamy Panią Wiosnę, chcąc przyśpieszyć jej nadejście przywołamy ją wesołymi śpiewami, tańcami i zabawami.

26 marca 2018r. o godz. 9:00- w Naszym Przedszkolu odbędzie się Śniadanko Wielkanocne z zaproszonymi gośćmi, grupy biorące udział w uroczystości to VI Nutki i III Zajączki. Gospodarze zaprezentują się w inscenizacji artystycznej.

Nasze Przedszkole wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem włączą się w globalną akcję „Zaświeć się na niebiesko“, która będzie trwać w tygodniu od 9 do 13 kwietnia. W tych dniach symbolem solidarności z osobami z autyzmem będzie kolor niebieski, prosimy Rodziców o pamięć i dbałość o niebieski akcent w ubraniu swojego dziecka. Uroczysta inauguracja tygodniarozpocznie się w wtorek ( 9 kwietnia), w przedszkolnej jadalni. Panie w prosty sposób wprowadzą dzieci w problematykę tygodnia.  Ideą przemarszu ulicami miasta będzie przypomnienie o tym, że wśród nas żyją osoby, które zmagają się z tym zaburzeniem i mają prawo do życia w szacunku i tolerancji.

12 kwietnia 2018r. –odbędzie się Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli podczas którego dzieci zaprezentują swoje umiejętności taneczno-wokalne. Nasze Przedszkole będzie reprezentowała grupa: III Zajączki, II Słoneczka, V ,,Miśki”.

25 kwietnia 2018r. – bierzemy udział w Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej ,,Serce w plecaku’’. Celem głównym konkursu jest popularyzacja utworów o treściach patriotycznych, a także „ocalenie od zapomnienia” pięknej polskiej tradycji pieśni, które noszą w sobie wspomnienie ważnych momentów historii naszej Ojczyzny.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym PIĘKNA JEST NASZA ZIEMIA. Podpisane prace plastyczno- techniczne na formacie  A4, wykonane techniką dowolną należy złożyć do dnia 20 kwietnia u wychowawców grup.

15 maja 2018r. w sali Miejskiego Domu Kultury w Słupcy odbędą  się po raz XXII Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2018”-pod hasłem ,, Dla Ciebie Polsko’’. Festiwal ma na celu popularyzację piosenki przedszkolnej, kształcenie muzyczne poprzez wspólną zabawę, prezentację umiejętności artystycznych przedszkolaków, rozpowszechnianie nowego  repertuaru i promocję młodych wykonawców.

29 maja 2018r. o godz. 9:30 odbędzie się Powiatowy Przegląd Polskich Tańców Narodowych i Ludowych . Przegląd jest jednoetapowy i odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Słupcy. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja polskich tańców narodowych, ich walorów artystycznych i wychowawczych.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03 -21.03.2018r. termin postępowania rekrutacyjnego

16.04-26.04.2018r. termin postępowania uzupełniającego

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 26.03.2018r. termin postępowania rekrutacyjnego

do 25.04.2018r. termin postępowania uzupełniającego

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30.03.2018r. termin postępowania rekrutacyjnego

30.04.2018r. termin postępowania uzupełniającego

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

03.04-10.04.2018r. termin postępowania rekrutacyjnego

02.05-07.05.2018r. termin postępowania uzupełniającego

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjemnych.

11.04.2018r. termin postępowania rekrutacyjnego

08.05.2018r. termin postępowania uzupełniającego

Moje kompetencje- Twój sukces

Jesteśmy uczestnikami  projektu szkoleniowo-doradczego ,,Moje kompetencje- Twój sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów-dzieci niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół.

Przekaż Nam 1%

Każdy z Nas ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo łatwe i zupełnie niekłopotliwe, a może przynieść potrzebującym wiele dobra.

 Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wypełnić rubrykę: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ Stowarzyszenia DS. Walki z Nowotworami Oraz Chorobami Układu Oddechowego Im. DR. Romana Grzeszczaka z dopiskiem Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupcy; KRS:0000027843

,,Gry planszowe znamy do wspólnej zabawy zapraszamy”– zachęcamy Rodziców do udziału we wspólnych zabawach z wykorzystaniem gier planszowych wspólnie ze swoimi pociechami.  Zapraszamy w ostatni piątek każdego miesiąca od godz. 15:30 do 16:30.

Chętnych Rodziców prosimy o zgłoszenia u wychowawców grup.

 

W drugim półroczu rozpoczniemy Naszą przygodę z Ozobotem pod hasłem : ,, Na zajęcia przychodzimy z Ozobotem świetnie się bawimy”.

Ozobot to mały, sprytny robot do nauki programowania. Robot wprowadza dzieci poprzez zabawę w świat nowych technologii. Rozumie kolorowe kody narysowane kredkami jak i te czytane z ekranu.

 

„Przedszkole młodych patriotów”

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie „Przedszkole młodych patriotów”. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. po wykonaniu zadań przewidzianych w  regulaminie konkursu, placówka otrzyma certyfikat. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

NIEBIESKI PAZUR

W czasie od 01 września do 30 listopada 2017r. wraz z Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Autyzmem ,,Gepetto” w Naszym Przedszkolu realizować będziemy projekt Niebieski Pazur -Swoja Ścieżka- współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W ramach zaplanowanych działań dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych z technikami arteterapii i komunikacji wspomaganej (alternatywnej).