Drodzy Rodzice,

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Wzór wniosku dostępny jest tutaj: Wniosek REKRUTACJA przedszkola oraz można go pobrać w przedszkolu.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- 11.02-04.03.2019r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 08.04-22.04.2019r.

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- do 08.03.2019r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym- do 25.04.2019r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- 15.03.2019r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 30.04.2019r.

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- 20.03-27.03.2019r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 06.05-09.05.2019r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- 29.03.2019r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym- 10.05.2019r.

Sukces przedszkola!

Drodzy rodzice,

Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa o naszym sukcesie, który doprowadził do zaproszenia naszego przedszkola do udziału w programie Ambasador Przyjaznej Edukacji.

W dniu 8 lutego 2019r. przybyli do nas przedstawiciele Komitetu Wykonawczego Akces Edukacja  i Fundacji  „ Ale Nauczanie” w składzie osobowym:  Pan Michał Śliwiński –  manager ds. projektów rozwojowych oraz Pani Danuta Tomczak  – doradca ds. rozwiązań edukacyjnych,
w celu przekazania nagrody klocków Lego –STEAM oraz podpisania umowy o współpracę
w ramach programu Ambasador Przyjaznej Edukacji.

Program ten polega na sieciowaniu środowiska stosującego rozwiązania LEDO Education,
w celu utworzenia efektywnej platformy wymiany doświadczeń oraz wypracowaniu polskiej metodyki pracy z wykorzystaniem rozwiązań LEGO Education.

Polska jest pierwszym państwem na świecie, które znalazło się w tym pilotażowym programie, a nasze przedszkole jest pierwszym w kraju, z którym spotykają się organizatorzy i które podpisało umowę Ambasadora Przyjaznej Edukacji.

O inicjatywach i działaniach w ramach realizacji programu będziemy informować na bieżąco.

Szanowni Rodzice,

Cieszymy się za tak liczne odwiedziny podczas Drzwi Otwartych w naszym przedszkolu. Dziękujemy za każde miłe słowo oraz chęć dołączenia do naszej przedszkolnej rodzinki.

Wkrótce poinformujemy Państwa o terminach rekrutacji. 

Uwaga Rekrutacja!

Zapraszamy wszystkie dzieci  i ich rodziców w progi naszego Przedszkola mającego 60-letnią tradycję.

Już dzisiaj możemy WAM zagwarantować  :

 • BEZPŁATNĄ, NA  MIARĘ  XXI  WIEKU,  NOWOCZESNĄ EDUKACJĘ I ZABAWĘ
 • PROFESJONALNĄ, WYSOKOWYSPECJALIZOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ

Korzystamy między innymi z takich metod, jak :

– Pedagogika zabawy

– Pedagogika Marii Montessori

– Kinezjologia Edukacyjna Dennisona

– Metoda Batti Strauss

– Elementy Metody krakowskiej i integracji sensorycznej

– techniki wczesnej nauki czytania (Doman, Jagoda Cieszyńska)

– twórcza praca z książką – Walizki wyobraźni

– Metoda kolorowych dźwięków

-Koncepcja nauczania matematyki wg Profesor Edyty Gruszczyk-

Kolczyńskiej

-metoda 6 –klocków

– Terapia ręki

-wczesna nauka programowania i inne

Pracujemy na uznanych przez terapeutów i pedagogów specjalistycznych pomocach dydaktycznych:

 1. Pomoce Montessori : m.in. belki numeryczne, cylindry z drewna bukowego, kształty i kolory – motoryka, wrzeciona w skrzyneczce
 2. Pomoce do zajęć z integracji sensorycznej :m.in. panel podświetlany, świetlny warsztat mechanika, lawa- panele sensoryczne, tabliczki z fakturami, sowa zgadula, formy dotykowe
 3. Księgozbiór literatury dziecięcej rekomendowany przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Literatura jest dobierana ze szczególną starannością,
 4. Do programowania: ozoboty, photony,  tablica interaktywna, edukacyjne programy komputerowe
 5. Pomoce matematyczne i do kształcenia językowego
 6. Pomoce do terapii pedagogicznej, rewalidacyjnej, logopedycznej
 7. Kolorpiano, kolorowe dzwonki muzyczne
 8. Sprzęt rehabilitacyjny …. i wiele, wiele innych.

Proponujemy bezpłatne, profesjonalne szkolenia również dla rodziców jako równorzędnych partnerów w edukacji swoich dzieci.

Oferujemy Bezpłatne, dodatkowe zajęcia:

– z języka angielskiego.

-z rytmiki

– z terapii pedagogicznej

– z rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych

-zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem

– zajęcia logopedyczne

– zabaw sensorycznych

– warsztaty twórczej pracy z książką dla dzieci i rodziców

– zajęcia kreatywne  – wielokierunkowe

– zajęcia adaptacyjne

Oferujemy szerokie wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych  i ich rodziców  – jesteśmy specjalistami  i jedynym publicznym przedszkolem w powiecie gwarantującym edukację i opiekę dzieciom niepełnosprawnym.

Gwarantujemy dzieciom edukację o najwyższym poziomie i profesjonalizmie dzięki współpracy:

– z organizacjami pożytku publicznego m.in. Stowarzyszeniem „Nasze dzieci”,

-Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi „Gepetto” w Koninie,

-Fundacją „Serdecznik”,

– Z Wydawnictwem „Pani Twardowska” z Warszawy, i Damą literatury dziecięcej Panią Dorotą Gellner

– Z niekwestionowanym autorytetem Panią Profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską

Potrafimy korzystać ze środków Unii Europejskiej  – do tej chwili pozyskaliśmy fundusze na kwotę ok. 500 000,00 zł ( pół miliona złotych)

I oczywiście nic nie dzieje się bez udziału Rodziców, na których zawsze mogliśmy i możemy liczyć.

PRZYJDŹ – ZOBACZ  – ZOSTAŃ  Z NAMI –

MIEJSCE  DLA TWOJEGO  DZIECKA GWARANTOWANE !!!

 

Szanowni Rodzice,

Jak co roku zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na potrzeby naszego przedszkola. Kwotę tę wpłaca się na STOWARZYSZENIE  DS. WALKI Z NOWOTWORAMI ORAZ CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO IM. DR. ROMANA GRZESZCZAKA. Numer KRS 0000027843 z ważnym dopiskiem dla Przedszkola Nr.1.

Dziękujemy za otrzymaną pomoc, z roku 2017 otrzymaliśmy kwotę ponad 7052,11 złoty.

Cieszymy się, że możemy liczyć na Państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy realizować wiele projektów oraz wykonywać wiele działań na rzecz dzieci.

Drodzy rodzice, 

Pragniemy poinformować, że zakończony konkurs „ALE PRZEDSZKOLE”  był etapem przygotowawczym do właściwego programu Ambasadora Przyjaznej Edukacji  i mamy ogromną satysfakcję, że nasze Przedszkole zostało zaproszone do udziału w jego realizacji.

Z ogromnym uznaniem dostrzeżono nasze „doświadczenie, styl pracy, zaangażowanie, pasję, kreatywność i otwartość”.

Nasze przedszkole otrzyma zestaw tematyczny LEGO DUPLO STEAM Park 45024. 

Drodzy Rodzice!

Z radością informujemy, że nasze przedszkole dostało się do II etapu konkursu „Ale przedszkole”.

„ W imieniu Komisji Konkursowej chciałabym przekazać jak bardzo jesteśmy zachwyceni poziomem nadesłanego Zgłoszenia, a także ogromem prac, które zostały wykonane przy okazji realizacji Zadania Konkursowego “Pszczółka Flora”. Cieszymy się, że nauczyciele, rodzice, a przede wszystkim dzieci, tak wspaniale się bawili, czyniąc jednocześnie coś dobrego dla naszej planety- pozdrawiam serdecznie Marianna P. (członek komisji konkursowej)”. 

Pszczółka Flora

Bierzemy udział w wyjątkowym, ogólnopolskim konkursie „Ale przedszkole- Pszczółka Flora”.

Głównym celem konkursu jest zachęcanie innych do ochrony pszczół  oraz wzbogacenie wiedzy na temat  znaczenia pszczół w środowisku i ich ochrony.

Konkurs ten realizowany jest  w ramach projektu edukacyjnego „Ale przedszkole”, a ten realizowany jest w projekcie LEGO Education. LEGO Education to innowacyjne rozwiązania klockami, których główną ideą jest wspieranie kreatywności, rozbudzania wyobraźni i zachęcania do uczenia się. Poprzez zestawy LEGO Education możliwe jest dostarczenie dzieciom namacalnych przedmiotów obrazujących zagadnienia, o których się uczą. To zmienia sposób, w jaki przebiega proces dydaktyczny oraz daje możliwość użycia swoich różnych zmysłów.

Innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole wraz z Szkołą Podstawową nr 3 realizuje innowację pedagogiczną pt. „Współpraca to podstawa”.

Celem innowacji „Podstawa programowa to podstawa” jest wymiana doświadczeń w pracy pedagogicznej między nauczycielami uczącymi w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej dla optymalizacji i efektywności kształcenia dzieci i uczniów. Wzajemna obserwacja zajęć przeprowadzonych przez nauczycieli szkoły podstawowej oraz nauczycielami przedszkola. Wzajemne uczestniczenie w zajęciach przeprowadzanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy oraz nauczycielami Przedszkola z Oddziałami integracyjnymi nr 1 w Słupcy w celu praktycznego poznania podstawy programowej.

Autorami innowacji są p. Marta Kryślak, p. Ewa Rydzyńska, p. Dorota Madaj, p. Barbara Kołodziejczyk. Realizowana ona jest od października 2018 do  maj 2019.