Dyrekcja, pracownicy oraz Rada Rodziców  składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Festynu Rodzinnego.  Serdecznie dziękujemy Rodzicom wszystkich grup przedszkolnych za pomoc w organizacji tej uroczystości, wspólną zabawę, miłą atmosferę oraz aktywność podczas zbiórki fantów. Państwa wysiłek oraz zaangażowanie przyczyniły się do pozyskania funduszy dla naszych milusińskich.

 

UWAGA !!!

Stowarzyszenie „Nasze dzieci” działające przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 otrzymało środki unijne z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 33 750,00zł na realizację projektu  „Zmysłami świat odkrywam – klucze do wiedzy o nim zdobywam”, który zakłada poznawanie siebie i otaczającego świata poprzez zmysły Projekt  jest skierowany do dzieci (145 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnoprawnych) z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupcy,  ma on budować szeroką świadomość zarówno rodziców i nauczycieli, w zakresie istoty oddziaływania integracji sensorycznej z jednej strony, a z drugiej realizować działania wspierające rozwój dziecka właśnie przez integrację sensoryczną. Dlatego tez w projekcie uwzględniono  m.in. takie działania jak: szkolenia w formie warsztatów dla nauczycieli i rodziców, spotkania z terapeutą SI oraz z psychologiem dla rodziców i nauczycieli. Do dzieci skierowano następujące działania:   zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z zakresu terapii SI po hasłem „ Ciało swe poznaję – odkrywcą swoich możliwości się staję”.; zajęcia plastyczne ;  „ Widzę i czuję – pięknie maluję”, dla wszystkich dzieci, zajęcia umuzykalniające pod hasłem „ Zabawy z dźwiękiem” ,  zajęcia dla wszystkich grup dzieci   pod hasłem  „Zabawy sensoryczne” i zajęcia ruchowe z rehabilitantem pod hasłem „Taki ze mnie zuch – bo lubię ruch” dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci, u których stwierdzono wady postawy.

Cieszymy się bardzo, bo projekt nasz został bardzo wysoko oceniony na 240 pkt możliwych do uzyskania, my otrzymaliśmy 239 i tym samym uplasowaliśmy się na 5. miejscu na  352 pozytywnie rozpatrzone projekty.

Radość jej tym większa, że możemy podzielić się nią z naszymi milusińskimi i ich rodzicami, bo to z myślą o nich projekt ten powstał.

WYCIECZEK CZAS- PRZYGODA WZYWA NAS!

21 czerwca 2018r. -na przygodę do DELI Parku wyjadą dzieci wraz z Rodzicami z grupy VI ,,Nutki”

Pożegnanie Przedszkola

,,Hej przedszkole ukochane,
co bez ciebie zrobię ja

może jednak tu zostanę
jeszcze rok, lub dwa…”

Mija kolejny rok szkolny i znów żegnamy grupy dzieci, które od września 2018 r. rozpoczną dalszą edukację w Szkole Podstawowej. Uroczyste zakończenia roku odbędą się według harmonogramu:


2O czerwca 2018 r., godz.15:00- grupa VI ,,Nutki”

21 czerwca 2018 r., godz.15:00- grupa III ,,Zajączki”

22 czerwca 2018 r., godz.15:00- grupa II ,,Słoneczka”

Akademie Przyjaciół Pszczół

„Akademia Przyjaciół Pszczół: Pszczeli Bohaterowie”

Ruszył wyjątkowy konkurs edukacyjny związany z poszerzaniem wiedzy o pszczołach, ich roli w środowisku, a także o działaniach, jakie wszyscy możemy podjąć, aby je chronić. Uczestnicy konkursowej zabawy walczyć będą o tytuł Akademii Wybrańców pod okiem rezolutnej pszczoły Ultry i sympatycznego trzmiela Bombusa. Skrzydlaci przewodnicy pomogą im zdobywać nowe umiejętności i ratować świat pszczół.

 Placówki z całej Polski zmierzą się w niezwykłej rywalizacji, a wyniki ich zmagań poznamy już 15 grudnia. Organizatorem programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” są Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”, a partnerem akcji Fundacja Nasza Ziemia.

Dyżury wakacyjne

 Podajemy wykaz dyżurów wakacyjnych

Dyżury wakacyjne związane z remontem Przedszkola nr 2 Miś zostaną zaplanowane  w dwóch pozostałych przedszkolach miejskich:

  1. Przedszkole Nr 1- od 01.07- 31.07.2018 r.
  2. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka”- od 01.08- 31.08.2018 r.

Należy pobrać, wypełnić i złożyć kartę zapisu dziecka na dyżur wakacyjny u Dyrektora Przedszkola.

Moje kompetencje- Twój sukces

Jesteśmy uczestnikami  projektu szkoleniowo-doradczego ,,Moje kompetencje- Twój sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów-dzieci niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół.

„Przedszkole młodych patriotów”

Nasze Przedszkole brało udział w projekcie „Przedszkole młodych patriotów”. Konkurs przeprowadzony został w okresie od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. po wykonaniu zadań przewidzianych w  regulaminie konkursu, placówka otrzymała certyfikat. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

NIEBIESKI PAZUR

W czasie od 01 września do 30 listopada 2017r. wraz z Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Autyzmem ,,Gepetto” w Naszym Przedszkolu realizować będziemy projekt Niebieski Pazur -Swoja Ścieżka- współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W ramach zaplanowanych działań dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych z technikami arteterapii i komunikacji wspomaganej (alternatywnej).

,,Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

logo_na_strone_zlobka1Promując prawidłowe nawyki żywieniowe pomagamy wspierać prawidłowy rozwój dzieci dlatego też Nasza Placówka uczestniczyła w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, który zakończył się otrzymaniem przez Nasze Przedszkole  certyfikatu.